Steampunk Götheborg

Väl mött!

Steampunkposeidon

Steampunk Götheborg är en förening för alla som är intresserade av eller nyfikna på steam­punk. Genom att anordna och upp­muntra till olika sociala aktivi­teter vill vi skapa till­fällen för att främja steam­punk­kulturen i Göteborgs­regionen.

Årsmöte på Studiefrämjandet

Dags för årsmöte! Alla är välkomna men endast betalande medlemmar har rösträtt. Den gamla styrelsen fixar lite fika så väljer vi ny styrelse, går igenom eventuella motioner mm. Rummet kommer att vara skyltat från entrén i Studiefrämjandet.

Plats: Studiefrämjandet, Falkgatan 7, Göteborg
Datum: 29/1 2017
Tid: 14.00

Dagordning
1§ Mötets öppnande.
2§ Mötets behörighet.
3§ Röstlängd.
4§ Val: Mötesordförande.
5§ Val: Mötessekreterare.
6§ Val: Två personer att justera protokollet & rösträknare
7§ Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8§ Ekonomisk berättelse för förra året.
9§ Revisorsberättelse för förra året.
10§ Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
11§ Motioner.
12§ Årets verksamhetsplan.
13§ A Budget.
B Fastställande av medlemsavgift.
C Medlemskapsperiodens räckvidd. Förslag om tillägg i §7 i stadgarna för föreningen Steampunk Götheborg att medlemskapet sträcker sig från den månad medlemskapsavgiften betalats in och 12 månader framåt, ex jan-dec eller april-mars.
14§ Val: 2017 års styrelse.
15§ Val: 2017 års revisor.
16§ Val: 2017 års valberedning.
17§ Övriga frågor
18§ Mötets avslutande

(Alla betalande medlemmar har även fått en inbjudan via mail)

Tävlingspriserna på SteamCon 2016

Under SteamCon hölls ett antal tävlingar, som sig bör på ett konvent. Många av priserna i SteamCons tävlingar donerades av försäljare i SteamCon-bazaaren, och konventarbetsgruppen och föreningen är dem tack skyldiga. Utan deras bidrag hade tävlingsdeltagarna haft mycket mindre att kämpa för! Här kommer ett galleri över de prisdonationer vi fick från försäljarna …

Novelltävling

I samband med Gothenburg SteamCon arrangerar Club Cosmos och Steampunk Götheborg en novelltävling på det föga förvånande temat Steampunk. Tre pristagare kommer att utses, vilket förutom ära och berömmelse även medför roliga priser och till förstapristagaren dessutom 1000kr. Vinnarna kommer att presenteras under konventet …

Gothenburg SteamCon

Gothenburg SteamCon är ett ångande steampunkkonvent där du kan utforska olika delar av genren. Det blir det första av sitt slag i Göteborg och för att fira premiären har vi bjudit in Professor Elemental som har headlinat några av de största steampunkmässorna i världen. Konventet infaller den 4–6 november 2016.

Nytt steampunkkonvent i Göteborg!

4-6 november 2016 Gothenburg SteamCon är ett ångande nytt steampunk-konvent där du kan utforska olika delar av genren under tre dagar. Det blir det första av sitt slag i Göteborg och för att fira premiären har vi bjudit in Professor Elemental, en av de mest kända soloartisterna inom steampunk-musiken. Det planeras bazaar med försäljning av […]

Nyhetsarkiv »

   … eller skaffa konto

Info om cookies

Vid inloggning sparas ett antal s.k. cookies (kakor) på din dator. Kakorna krävs för att inloggningen ska fungera. Genom att logga in samtycker du till att dessa kakor sparas och används.

Mer info om kakorna hittar du här.