Steampunk Götheborg

Årsmöte på Studiefrämjandet

Dags för årsmöte! Alla är välkomna men endast betalande medlemmar har rösträtt. Den gamla styrelsen fixar lite fika så väljer vi ny styrelse, går igenom eventuella motioner mm. Rummet kommer att vara skyltat från entrén i Studiefrämjandet.

Plats: Studiefrämjandet, Falkgatan 7, Göteborg
Datum: 29/1 2017
Tid: 14.00

Dagordning
1§ Mötets öppnande.
2§ Mötets behörighet.
3§ Röstlängd.
4§ Val: Mötesordförande.
5§ Val: Mötessekreterare.
6§ Val: Två personer att justera protokollet & rösträknare
7§ Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8§ Ekonomisk berättelse för förra året.
9§ Revisorsberättelse för förra året.
10§ Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
11§ Motioner.
12§ Årets verksamhetsplan.
13§ A Budget.
B Fastställande av medlemsavgift.
C Medlemskapsperiodens räckvidd. Förslag om tillägg i §7 i stadgarna för föreningen Steampunk Götheborg att medlemskapet sträcker sig från den månad medlemskapsavgiften betalats in och 12 månader framåt, ex jan-dec eller april-mars.
14§ Val: 2017 års styrelse.
15§ Val: 2017 års revisor.
16§ Val: 2017 års valberedning.
17§ Övriga frågor
18§ Mötets avslutande

(Alla betalande medlemmar har även fått en inbjudan via mail)

Delta i samtalet

   … eller skaffa konto

Info om cookies

Vid inloggning sparas ett antal s.k. cookies (kakor) på din dator. Kakorna krävs för att inloggningen ska fungera. Genom att logga in samtycker du till att dessa kakor sparas och används.

Mer info om kakorna hittar du här.