Vi beskriver de författare som brukar benämnas som de första inom steampunk, som H.G. Wells, Jules Verne och Mary Shelley. Här tas också mångaomoderna steampunkverk upp, av exempelvis James Blaylock och William Gibson.