Kyrkoantikvarisk ersättning är en ekonomisk ersättning som tillhandahålls för att täcka kostnader relaterade till bevarande, underhåll och reparationer av kyrkobyggnader och deras kulturhistoriska arv. Det är ett bidrag som syftar till att stödja Svenska kyrkan i dess ansvar för att vårda och bevara kyrkliga kulturskatter. Denna ersättning är av stor betydelse för att säkerställa att…